АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРУСАНОВ, ПАНАЙОТОВ И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРУСАНОВ, ПАНАЙОТОВ И ПАРТНЬОРИ

район Триадица, Бул. „Витоша“, № 68, ет. 1 София България

Call Now
+359 2 444 4648
Bookmark

About

Адвокатско дружество “Перусанов, Панайотов и Партньори” (наричано по-долу “ППП”) е правна кантора, специализирана в предоставяне на широк кръг от правни услуги и представителство пред правоохранителни и административни органи на малки и средно големи търговски дружества и неправителствени организации, които осъществяват дейност на българския пазар.

Опитът, който сме натрупали през годините на нашата екстензивна юридическа практика ни дава възможност да работим успешно по правни казуси, които са свързани с различни сектори на икономиката и изключително добра експертиза по отношение на местната и международна конюнктура в контекста на правните регулации.

Details

Similar Listing

Contact Info