ББЕС КОНСУЛТ ООД

ББЕС КОНСУЛТ ООД

район Триадица, ул. "Позитано", № 9, вход Б, етаж 1, оф.2 София България

Call Now
+35924343000
Bookmark

About

Дружеството ББЕС КОНСУЛТ ООД е счетоводна и юридическа кантора.
Като такава през годините предоставя услуги на редица дружества, както и на такива, които осъществяват инвестиционните си проекти в Република
България.
Предоставяме следните услуги:
– Регистрация и учредяване на дружества (във всички правноорганизационни форми);
– Счетоводни и правни консултации;
– Регистрации на дружества, съдействие при издаване на лицензи, сертификати и др.;
– Бизнес консултации, финансови оценки и задълбочени икономически анализи;
– Консултации по финансови, счетоводни, данъчни и осигурителни въпроси;
– Бизнес и правни консултации; Изготвяне на счетоводни отчети, съдействие при извършване на одит;
– Консулации по финансови въпроси и бюджетиране;
– Консулации по визови въпроси;

Details

Similar Listing

Contact Info