КОЛОНАД ИНШУРЪНС ЕС ЕЙ – клон България

КОЛОНАД ИНШУРЪНС ЕС ЕЙ – клон България

бул. "Черни връх" № 51Б, вх. Б, ет. 2 ФеърПлей Бизнес Център София България

Call Now
+359 2 9309330
Bookmark

About

Колонад Иншурънс Ес Ей е застрахователна компания базирана в Люксембург, развиваща дейност в сферата на общото застраховане, изцяло собственост на Fairfax и учредена с цел стратегическо разширение на застрахователния бизнес на Fairfax в страните от Централна & Източна Европа.
Колонад Иншурънс Ес Ей е лицензиран застраховател по 17 от 18 задължителни класове в Oбщото застраховане (освен клас 10 – Гражданска отговорност на автомобилистите).
Колонад Иншурънс Ес Ей е лицензиран да предоставя застрахователни услуги на територията на всички страни-членки на Европейския Съюз.
Презастраховане, осигурено от водещи презастрахователи с първокласни финансови гаранции - Swiss Re, Partner Re, Munich Re.

Details

Similar Listing

Contact Info