Archive : Faq Category Yatırım

Bulgaristan’da iş kurma prosedürü nedir?

Bulgaristan’da şirket kuruluşu Adalet Bakanlığına bağlı Kayıtlar Ajansı (Sicil Memurluğu) çerçevesinde tutulan Ticaret Siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Kayıt prosedürünün zamanı şirket türüne göre farklılık arz...