Image

Bultişad

BULGAR- TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI

BULTİŞAD

BULGAR-TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Hakkımızda
BULTİŞAD, Şumen Bölge Mahkemesinin 30 Ekim 2013 tarih ve 1 sayılı kararına istinaden, Şumen Bölge Mahkemesinin 2013 yılına ait kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler sicilinde resmi olarak kayıt edilmiştir. 8 Kasım 2013 tarihinde devlet ve yerel yönetim temsilcilerinin ve işadamlarının katıldığı törenle Oda’nın resmi açılışı yapılmış oldu.

Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayalıdır. İsteğe bağlı olarak; Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili usule göre tescil edilmiş ve iktisadi faaliyetle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili usule göre tescil edilmiş ve iktisadi faaliyetlere destek veren vakıf ve dernekler, sanayici ve/ veya tüccar olmayan, ancak Oda ile işbİrliği yapan, Oda’nın çalışmalarını destekleyen ve popülarize eden gerçek kişiler BULGAR- TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASINA üye olabilirler.

 

Sign Image