Faq

Phasellus blandit nunc a tincidunt. Pellentesque ultricies scelerisque justo sed pulvinar mauris vitae cursus elit.

See Our Video Latest Presentation

Mission is to protect your business & much more

We achieved our success because of how successfully we integrate with our clients. One complaint many people have about consultants is that they can be disruptive. Employees fear outside consultants coming in and destroying.

Discover App Now

Sık Sorulan Sorular

Bulgaristan'da Ticaret ve Yaşam ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Anonim Şirket kuruluşu için Kayıtlar Ajansına şirket bilgilerini içeren bir beyanname ile beyannamede şirket kuruluşuna ilişkin sayılmış belgelerin beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. AD kuruluşu için başvuruda 360 leva (elektronik başvurularda 180 leva) ticaret siciline kayıt ve 40 leva (elektronik başvurularda 20 leva) şirket adı alma ücreti ödenmektedir (zorunlu değildir). Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette

• Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (diğer belgeler söz konusu beyannameye ek olarak ibraz edilir); • Şirket kuruluş sözleşmesi; • Genel Kurul toplantısı tutanağı (bahse konu tutanakta şirket kuruluş toplantısında alınan kararlar ve toplantı gündemi yer almalıdır); • Verilen bilgilerin doğru olduğuna dair Ticaret Sicili Kanunu’nun 13.maddesinin 4.fıkrası kapsamında beyanname (beyanda bulunan kişi tarafından imzalanmaktadır);

Bulgaristan’da şirket kuruluşu Adalet Bakanlığına bağlı Kayıtlar Ajansı (Sicil Memurluğu) çerçevesinde tutulan Ticaret Siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Kayıt prosedürünün zamanı şirket türüne göre farklılık arz etmekte ve 2 ila 5 iş günü arasında değişmektedir. Türkiye’den farklı olarak ticaret ve sanayi odalarına kayıt gönüllülük esasına dayalıdır. Ticaret Siciline kayıt olduktan sonra firmalar hukuki varlık kazanmakta, faaliyetlerine

Get Free Business Appointment

Take a free consultancy appointment from us about business

    Image