Archive : Faq Category İş Kurma

Anonim şirket (AD) nasıl kurulur?

Anonim Şirket kuruluşu için Kayıtlar Ajansına şirket bilgilerini içeren bir beyanname ile beyannamede şirket kuruluşuna ilişkin sayılmış belgelerin beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. AD kuruluşu...

LTD şirket (OOD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir?

• Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (diğer belgeler söz konusu beyannameye ek olarak ibraz edilir); • Şirket kuruluş sözleşmesi; • Genel Kurul toplantısı tutanağı (bahse...