Archive : Faq Category Yaşam

LTD şirket (OOD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir?

• Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (diğer belgeler söz konusu beyannameye ek olarak ibraz edilir); • Şirket kuruluş sözleşmesi; • Genel Kurul toplantısı tutanağı (bahse...