Category : Sık Sorulan Sorular

Bulgaristanda Şirket Nasıl Kurulur?

Bulgaristan’da iş kurma prosedürü nedir? Bulgaristan’da şirket kuruluşu Adalet Bakanlığına bağlı Kayıtlar Ajansı (Sicil Memurluğu) çerçevesinde tutulan Ticaret Siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Kayıt prosedürünün zamanı...

LTD şirket (OOD) kuruluşu için gerekli olan.

• Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (diğer belgeler söz konusu beyannameye ek olarak ibraz edilir);• Şirket kuruluş sözleşmesi;• Genel Kurul toplantısı tutanağı (bahse konu tutanakta...

Anonim şirket (AD) nasıl kurulur?

Anonim Şirket kuruluşu için Kayıtlar Ajansına şirket bilgilerini içeren bir beyanname ile beyannamede şirket kuruluşuna ilişkin sayılmış belgelerin beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. AD kuruluşu...

Bulgaristan’da yabancı bir şirketin şube açması nasıl.

Kendi ülkesinin kanunları çerçevesinde ticari faaliyette bulunmak üzere kayıt yaptırmış her yabancı kişinin Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre Bulgaristan’da yabancı kişi şubesi açma hakkı bulunmaktadır. Şube,...

Bulgaristan’da yabancı bir şirketin temsilcilik açması nasıl.

Bulgaristan Yatırımları Teşvik Kanunu gereğince ulusal mevzuatlarına göre ticari faaliyette bulunabilen yabancı kişiler Bulgaristan’da ticari temsilcilik açabilmektedir. Temsilciliklerin Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasına (www.bcci.bg) kaydolması...

Yabancıların yasal statüleri nedir?

Yabancıların Bulgaristan’daki yasal statüleri Anayasa, Yabancı Uyruklular Yasası (1998) ve bu Yasanın Uygulama Tüzüğü ile Vizelerin Verilmesine Dair Genelge hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu alandaki Bulgar...

Yabancıların Bulgaristan’a girişleri nasıl olur?

Aksi bir anlaşma ile belirlenmedikçe tüm yabancılar Bulgaristan’a girişleri ve burada ikamet etmeleri için vize temin etmek zorundadırlar. Bulgaristan Schengen bölgesine girebilmek için gerekli teknik...

Vize türleri nedir?

Geçerli bir vize dahi Bulgaristan’a giriş garantisi vermeyebilir. Sınır kontrol görevlileri yabancının ülkeye kabulü için gerekli koşullara sahip olup olmadığı konusunda nihai karar verme yetkisine...

Oturma izni türleri nedir?

Bulgaristan’da dört tür oturma izni bulunmaktadır: •     Kısa vadeli – kısa süreli vize ülkeye giriş tarihinden sonraki 6 aylık süre zarfı içinde 3...

Orta vadeli ikamet izinlerinin verilmesinde en sik.

•     Bir Bulgar vatandaşının aile mensubu olan yabancılar; •     Bulgaristan’da daimi veya orta vadeli oturma izni almış bir yabancının aile mensubu...