ДИАМАТИКС ООД

ДИАМАТИКС ООД

ул. Каварна България

Call Now
+359875328030
Bookmark

About

„Диаматикс“ ООД е компания, изцяло фокусирана върху проектирането и доставката на технологии и проекти в областта на киберсигурността, мрежи за данни, управление на услуги и телекомуникации. Компанията концентрира своите усилия в осигуряването на мрежова и информационна устойчивост както за публичния, така и за частния сектор, базирайки се на разбирането на концепцията за „Хора, Процеси и Технологии“.

Благодарение на високата професионална експертиза, Диаматикс предоставя браншови решения, които повишават нивото на киберсигурност на своите клиенти, защитавайки мрежата и информационните им системи. Сертифицирани от LLOYD’S REGISTER ISO БДС EN 9001:2015 и ISO БДС EN 27001:2017, с отговарящ на същите стандарти собствен дата център, е критерии, който гарантира сигурността, доставката и качеството на услугата, предоставяна от Диаматикс. Основана през 2011г. в Република България и към настоящия момент е Selected партньор на Fortinet и златен партньор на Acronis с изградени собствени: DC (data center) и SOC (Security operation center), което добавя допълнителна висока стойност на професионалната експертиза и качествотото на предоставяната управляема услуга за киберсигурност от компания Диаматикс.

Подходът, който предлагаме на нашите клиенти, се състои от няколко стъпки. Първоначално извършваме оценка на текущото състояние на инфраструктурата, посредством най-подходящият за съответните клиентски нужди инструмент за това . На база откритите уязвимости след извършената оценка, създаваме цялостен дизайн за сигурност, който включва както технологични – хардуерни и софтуерни решения за подобрение, така и разработване на конкретни политики и процедури за мрежова и информационна сигурност. След имплементиране на конкретните технологични решения, пристъпваме  към фаза “Управление”, където ежедневно наблюдаваме системите, управляваме технологиите, събираме и анализираме логове, своевременно докладваме за инциденти, интегрираме с други системи, както и провеждаме периодични обучения за повишаване нивото на осведоменост на служителите от различните нива на мениджмънт. Използвайки този подход, изграждаме многопластова защита, изцяло отговаряща на индивидуалните клиентските нужди.

Може да се доверите на Диаматикс за изграждане на цялостно решение за мрежова и информационна сигурност, което да обезпечи работната среда и защити данните на Вашите клиенти, партньори, служители.

Details

Similar Listing

Contact Info