Заявление за членство

Членство в Българско-турска търговско-индустриална камара

Членуването в Камарата е доброволно. Лицата, които желаят да станат членове на Камарата подават писмено  заявление по образец до управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устава и се задължава да го спазва.

Моля, свалете и попълнете Заявлението за членство и Регистрационната форма, след което отново ги прикачите тук и изпратите.

Свалете заявлението за членство

Свалете регистрационната форма за членство