Недвижими имоти

БЕЗИСТЕН

Сградата на „Безистен“-а в Шумен сочи точно идеалния център на града в 1529 година, когато е построена. Паметник на архитектурата от времето на разцвета на Османската империя, сградата е елемент на една господстваща градоустройствена традиция от тази епоха – разполагането на покрити чаршии, търговски ханове в структурата на обща сграда – търговски център, място за парични (финансови) операции. Този архитектурен модел е приложен за пръв път в Бурса и Одрин, а после във всички големи градове на империята. Правилната езикова форма на понятието е Бедестен – това означава “базар, борса, търговски център”. Произлиза от думата “bezzasistan, bezistan” (място, където се купуват и продават платове), използвана в арабските и персийски езици. Това е мястото, където се извършва междуградска и международна търговия и то винаги е било търговският център на населеното място. В този аспект покритите базари (безистени) са сред най-важните елементи на градското пространство. Безистенът в Шумен е един от най-старите и удивително съхранени и до днес покрити пазари. Построен е в първите години от управлението на султан Сюлейман Великолепни (епоха, която се оценява като своеобразен връх в развитието на империята). Уникална е неговата архитектура – тя сериозно се различава от архитектурата на другите безистени, а в нея можем да видим силното влияние на силуетите на постройки от адриатическите градове (Котор, Будва и, разбира се, Дубровник). В годините на построяването му търговските връзки на империята фаворизират дубровнишките търговци – градът-република все още е силен конкурент на Венеция, която по принцип се възприема като противник. Ето защо с протекцията на султана и с вероятно участие на дубровнишки архитекти е построена сградата на „Безистен“-а. По исторически данни колонията от дубровнишки търговци експлоатира безистена в продължение на около две века. БЕЗИСТЕН Уникалността на Безистена е не само в неговата принадлежност към високите образци от историята на османската архитектура. На практика едва ли са много днес архитектурни съоръжения в Европа и света, които 500 години след построяването си, могат да бъдат успешно експлоатирани с публична, търговска и бизнес цел. Тази архитектурна строгост крие зад стените си щедри пространствени решения – застроената площ на обекта е 800 кв.м., а разгънатата 2261 кв.м. Двата етажа, с характерните за османската архитектура свободни вътрешни пространства между етажите, предполагат неограничен брой интериорни решения. Важен факт е, че в продължение на почти пет века (с изключение на последните две десетилетия) „Безистен“-ът винаги е бил функционираща търговска зона. След основна вътрешна реконструкция през 1970 г. сградата е наименувана „Търговски базар – чаршия“. В нея са разположени магазини, кафенета, заведения за храна. Една от последните трансформации е от 2002 г., когато в нея заработва голяма модерна дискотека (денс клуб). Друга забележителност на сградата е, че в непосредствено съседство и като комплекс с нея се е намирала една от най-известните обществени бани от онази епоха (Сунтур баня). Тя също беше запазена до края на 2000 г., а теренът е с размер от 538 кв.м. В продължение на почти три десетилетия след 1970 година сградата е част от веригата на „Балкантурист“ – държавната туристическа фирмамонополист в този период. Тя развива обекта и като търговска и като туристическа атракция Едно от предимствата на „Безистен“-а е, че и в момента тя е със статут на търговски обект, в които може да се извършва такава дейност без промяна на предназначение. Усещането за сигурност и защита, която сградата трябва да дава на търговци и клиенти, е видно в архитектурните решения – стени от монолитна каменна зидария с дебелина от 120 см., напомнящи фортификационно съоръжение, липса на прозорци, входна врата, наподобяваща вход на крепост. При внимателно вглеждане в профила на стените и днес могат да се открият каменни блокове, вероятно донесени от руините на втората българска столица – Велики Преслав (Еski stanbul)