ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ ЕООД

ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ ЕООД

р-н Младост, бл. 237, вх. А София България

Call Now
+35928701240
Bookmark

About

ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ е българска холдингова компания, предоставяща специализирани професионални услуги за бизнеса. Фокусът ни е върху предоставяне на комплексни решения „по мярка”, максимално постигащи целите на нашите клиенти.
Цифровизиране на всички бизнес и производствени процеси, свързани с обработка на информация и документооборот, чрез въвеждане на интелигентни системи за управление.

Details

Similar Listing

Contact Info