ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН АД

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН АД

ул. Шумен България

Call Now
+359888896662
Bookmark

About

„Индустриален Парк Шумен” е акционерно дружество, учредено съгласно Учредителен протокол от 25.02.2009 г. и вписано в Търговския регистър на 02.04.2009 г. Предмет на дейността на дружеството е изграждане на индустриална зона с цел продажба на имоти от същата на инвеститори, които желаят да изградят промишлени и търговски предприятия. Акционери в „Индустриален Парк Шумен” АД при неговото учредяване и в настоящия момент са Община Шумен и „НИКИ-БТ” АД.
Проектът за индустриалната зона стартира успешно през 2010 година. Дружеството приема поетапна стратегия за развитие на индустриалния парк разделяйки го на 4 подзони (А, B, C и D), като фактическите строителни дейности започват с полагане на инфраструктурните елементи на Подзона А.

Details

Similar Listing

Contact Info