ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 9-11 София България

Call Now
+35929355200
Bookmark

About

PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми.

PwC развива дейност в страната от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса.

Details

Similar Listing

Contact Info