РЕСАПАК ООД

РЕСАПАК ООД

ул. Шумен България

Call Now
054/830804
Bookmark

About

РЕСАПАК започва своята дейност през 1991 г. като семейна фирма за производство на транспортни опаковки в с.Студеница.

Тя е една от първите в бранша/опаковки/ частни фирми. През 2002г. открихме нов цех в гр.Шумен с открита площ 1800 м2 и закрита 500 м2. След постоянен растеж към 2014г. разполагаме с 3000м2 открита и 1900м2 закрита площ, като в същото време сме закупили и плануваните машини-PS2200,RDC2400,FG2200.

Изминалите години са период на постепенно и непрекъснато разширяване, както на номенклатурата на произвежданите опаковки така и разширяване на складовите пространства. Водещ мотив на ръководството е бил стремежът за автоматизиране на производството. Изминалите 23 години са период на постепенно и непрекъснато разширяване, както на номенклатурата на произвежданите опаковки така и разширяване на предприятието.

“РЕСАПАК” ООД е регистрирана в Шуменски Окръжен съд с решение №1/19.12.2006 г. като ООД (дружество със 100% частен капитал).
Основните обекти и дейности, изпълнявани от “РЕСАПАК” са:
 Цех за производство на транспортни опаковки
 Производство и търговия с велпапе и кашони;
За изпълнението производство и търговия с транспортни опаковки) фирмата разполага с машини и апарати за изпълнение на форматиране и биговани с машина РИЦ-БИГ – 2 бр., за слотиране и печатане принтер-слотер – 2 бр., за слотиране 1 бр. Слотер, 1 бр. Слотер за решетки и 2 бр. Чембер-машини. Сгъвачно лепачна машина.

Фирмата произвежда и търгува с транспортни опаковки от велпапе.

Фирмата разполага с всички необходими машини и оборудване за качествено изпълнение на тези дейности. Във “РЕСАПАК” работят 20 души. Персоналът притежава необходимата квалификация. Фирмата е една от първите в региона, която извършва тази дейност от 1991 г. и има добра позиция в бранша в региона. За изпълнение на своята дейност фирмата работи със водещи производители.
Фирмата разполага със подходяща производствена база и офиси, осигурени с необходимата инфраструктура, производствена и транспортна техника. Бъдещи проекти:
-Закупуване на кашир машина,
-автом. щанца.

Details

Similar Listing

Contact Info