САРК БЪЛГАРИЯ АД

САРК БЪЛГАРИЯ АД

Втора индустриална зона № 1 Шумен България

Call Now
+359895405924
Bookmark

About

Сарк България АД е учредено на 10.06.2016 г. в Шумен с цел да се разшири дейността на компанията и да се възползва от предимствата на Европейския съюз за износ.
Сарк България АД е с капитал от 8 млн. лева, като 90% е дял на акционерното дружество Саркуйсан А.Ш. и на акционерното дружество Сармакина А.Ш.
Сарк България произвежда електролитни медни продукти в производствено съоръжение с открита площ от приблизително 70 000 m2 и затворена площ от приблизително 12 000 m2, чийто производствен капацитет е 18 000 тона/годишно. Стандартизираните продукти намират широко приложение в електротехниката, електрониката, телекомуникациите, производството и разпределението на електроенергия, домакински уреди, измервателни уреди, отбранителна, автомобилна, строителна и санитарна индустрия.

Details

Similar Listing

Contact Info