САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД

САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД

ул. Плевен България

Call Now
+359 64 804600
Bookmark

About

САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД е водещ български производител на лек
метален амбалаж – метални кутии, основно за хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Дружеството е основано през 1999 г., а производството на метални опаковки във фабриката в гр. Плевен започва през 2002 г. след пълно обновяване на машините и съоръженията. Изграден е цялостен технологичен цикъл за производство на метален амбалаж във фабриката с цел разширяване на продуктовата гама, навлизане на европейските пазари и превръщането на Сартен България в регионален фактор в този сектор.

Details

Similar Listing

Contact Info