СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД

СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД

бул. „Тутракан” № 71 Русе България

Call Now
+359 82 880 800
Bookmark

About

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ е разположена на десния бряг на р.Дунав, в Източната промишлена зона на гр. Русе, на около 800 м. източно от Дунав мост, както и в пресечната точка на VІІ-ми и ІХ-ти европейски транспортни коридори. Изключително благоприятното й географско разположение осигурява бърз и удобен достъп на търговци и производители до пазарите на страните от Централна и Западна Европа, Русия и страните от бившето ОНД, Близкия и Средния Изток, както и към съседна Румъния.

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ e надежден партньор за компании, стъпващи за първи път в България. Днес, тя е считана за най-добре развития логистичен и индустриален център на територията на регион Русе. Площта й се равнява на 370 235 м2; разполага с 29 складови и индустриални сгради с разгъната площ от 30 000 м2, открити складови площи 20 000 м2, реновирани офиси, паркинги, претоварна техника и ж.п. гара с кран за обработка на товари и контейнери до 32 тона, 60-тонна автовезна, депо за светли нефторподукти с капацитет до 40 000 м3, административна сграда. Цялата територия е газифицирана, електрифицирана, обезпечена с телекомуникационни, интернет и канализационни мрежи. На територията на зоната съществуват благоприятни условия, предоставящи възможности за изграждане и експлоатиране на обекти от страна на потенциални клиенти.

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ е територия със специален статут, предоставяща възможност за съхранение на несъюзни стоки за неограничено време без заплащане и обезпечаване на дължимите митни сборове. При съхранение и обработка на стоки със съюзен митнически статус дружеството предоставя конкурентни цени.

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ предоставя комплексни услуги на едно гише:
Изготвяне на митнически и транспортни документи;
Издаване и заверка на сертификати за произход;
Бюро за обслужване на превозвачи БОП-47 към ИА „Автомобилна администрация”;
В административната сграда се намира и най-големият митнически пункт BG004000 за региона.
“Свободна зона – Русе” ЕАД е 100% държавна собственост, принципал на дружеството е “Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД, част от Министерството на икономиката.

Details

Similar Listing

Contact Info