СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП АД

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП АД

ул. София България

Call Now
+359 29627151
Bookmark

About

Смарт Енерджи е основана през 2009 г. в България и оперира в сектора на възобновяемата енергия. Освен инвестиционна дейност компанията предоставя инженерингови услуги и фолтоволтаични соларни панели.
Смарт Енерджи разполага с офиси и в Турция, България, Румъния, Гърция, Швейцария, Украйна и Германия, и планира да разкрие офиси в Италия и Холандия.
На локално и глобално ниво Смарт Енерджи достига над 100 МW инсталирани мощности, като инвестициите в централи за възобновяаема енергия в България са 24 МW, в Румъния 8 МW, в Гърция 6 МW и в Турция 69 МW.
Смарт Енерджи продължава да реализира множество проекти както в страната, така и в чужбина. Предоставя технически консултации по изпълнението на над 350 проекта. Има опит в изграждане на централи с възобновяема енергия мощност над 2000 МW.
Смарт Енерджи произвежда соларни панели с годишен производствен капацитет 800 МW. Реализира износ за Германия, Испания, Италия, Украйна и Австралия. Произведените в Турция соларни панели достигат до своите клиенти в цял свят чрез склада на фирмата, намиращ се в Кьолн, Германия.

Details

Similar Listing

Contact Info