ТЕХНО АКТАШ АД

ТЕХНО АКТАШ АД

Индустриална зона, Местност Капсида 1 Куклен България

Call Now
+35932279500
Bookmark

About

Акташ Холдинг започва дейността си през 1938 г. от една малка работилница, създадена от Саит АКТАШ и дава своя принос за националната и световна икономика. Функционира с разбирането за доминиране на устойчивото развитие, качество ,създаване и поддържане на ценностите.

Днес Акташ Холдинг, благодарение на своята компетентност в областта на каучука, осъществява дейност и реализира продукция в над 100 държави в 6 континента и се нарежда сред най-големите производители на пневморесьори в света.

Details

Similar Listing

Contact Info