ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ

ул. София България

Call Now
+35929800087
Bookmark

About

Банка Зираат, която стартира дейността си като чуждестранна банка през 1998 г. в София, столицата на България, предоставя услуги със седалище в София и 5 клона, а именно Пловдив, Кърджали, Варна и Бургас.

Нашата Визия
Да бъдем универсална, авторитетна банка лидер, с висока пазарна стойност, предлагаща достъпна и надеждна услуга с високо качество в Турция и навсякъде по света, банка на всички клиенти, банка приемаща своите човешки ресурси като най-ценния си актив, иницииаращи иновации и ценности, достойни на минало й на банка, която е пример за конкурентите ни, банка, която е винаги “ Повече от Банка“.

Нашата Мисия
Да бъдем банка представяща най-подходящите решения и предложения на своите клиенти, след подробно анализиране на техните нужди и очаквания, предоставяща на всяка една част от обществото най-широката гама от продукти и услуги, по най-бързия и най-ефективния начин, чрез добре развитата си мрежа и алтернативните си канали за разпространение, осъзнавайки етичните ценности и социалната си отговорност, развиваща дейност с устойчива доходност, според световните стандарти, и отдаваща най-голямо значение на удовлетворението на клиенти си.

Нашите стратегии
Банкиране за всеки
Да бъдем банка, от работата с която, клиентите изпитват спокойствие и удовлетвореност.
Да предлагаме универсално обслужване с едно и също високо качество, във всяка една точка на света.
Да управляваме много по-ефективно финансирането на земеделието и особено на индустриалното земеделие.
Да осигурим разширяването на националната и глобалната ни мрежа за за обслужване на клиенти.
Ефективно банкиране
Осигуряване на оптимизация на секторното разпределение в портфолиото на корпоративните клиенти.
По-ефективни кредитни процеси и проактивно управление на качеството на кредитиране
Ефективен мениджмънт и осигуряване на управление на разходите
Глобална визия
Гарантиране на ускорен ръст в секторния дял на външнотърговските операции.
Обслужване на клиентите според световните стандарти.
Ефективно интегриране в мрежата на международната финансова институции
Присъствие на пазарите в Северна Африка, Близкия Изток, Района на Персийският Залив и Далечният Изток.

Details

Similar Listing

Contact Info