АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПЕТЕРКА И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПЕТЕРКА И ПАРТНЬОРИ

ул. „Георги С. Раковски” 96, ет. 3 София България

Call Now
+35929841170
Bookmark

About

PETERKA & PARTNERS е модерна независима адвокатска кантора, която предлага цялостни и интегрирани правни услуги и решения в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). От създаването си през 2000 г. фирмата изгражда силна позиция на пазара благодарение на възможността да осигурява на клиентите си широк спектър от правни и данъчни съвети, както и на регионалния си обхват.

С екип от над 150 адвокати и данъчни консултанти PETERKA & PARTNERS оперира осем офиса в района на ЦИЕ – в Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, България и Хърватия.

Същевременно кантората разполага с капацитет за координиране на правни услуги и в други страни – страни от бивша Югославия, бивши съветски републики, Франция, Германия, Турция и др. – въз основа на добре развита партньорска мрежа от местни адвокатски кантори. По този начин се покрива целият регион на ЦИЕ и съседни юрисдикции и региони, като се предлага качествено и напълно интегрирано правно решение и клиентът може да получи услуга на “едно гише”.

PETERKA & PARTNERS осигурява комплексно обслужване в почти всички правни области, както и интегриран подход при международни казуси и проекти.

Details

Similar Listing

Contact Info