АДВОКАТСКА КАНТОРА ГЕОРГИ ПЕТКОВ

АДВОКАТСКА КАНТОРА ГЕОРГИ ПЕТКОВ

ул. Русе България

Call Now
+359882436656
Bookmark

About

Адвокатска кантора “ГЕОРГИ ПЕТКОВ” има дългогодишен опит в правно-счетоводното обслужване на турския бизнес и граждани, наши сънародници от турски произход, живеещи в Турция, както и клиенти от Европейския Съюз и близкия изток по отношение на развиването на бизнес в България, придобиване на разрешение за пребиваване и българско гражданство, административно-правни и счетоводни въпроси и търговски дела. Екипът на кантора се състои от владеещи турски език млади професионалисти в сферата на правото, бизнес консултирането и счетоводството в две кантора в София и Русе.

Основни услуги са регистрация на търговски дружества и клонове на чуждестранни търговски от чужденци в България, месечно счетоводно обслужване и данъчна оптимизация, процедури по получаване на разрешително за пребиваване, работа и българско гражданство по натурализация, инвестиция или произход, защита пред административни органи, търговски дела и специфични вещно-семейни въпроси на българските изселници в Турция.

Стараем се да се ангажираме с правните потребности на нашите клиенти водени от принципа на икономия на време и средства за постигане на желания правен ефект, като отчитаме спецификите на клиента, който често се намира извън България или не познава българския език и особеностите на българското общество и бизнес среда.

Details

Similar Listing

Contact Info