ЕБУРИ ПАРТНЪРС БЕЛГИЯ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ

ЕБУРИ ПАРТНЪРС БЕЛГИЯ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ

р-н Оборище, ул. Искър, 8, ет. 3 София България

Call Now
00359877220033
Bookmark

About

Ebury Partners Belgium NV е дружество, лицензирано и регулирано от Националната Банка на Белгия (NBB) като лицензирана платежна институция.

Ebury Partners UK Ltd е дружество, лицензирано и регулирано от Органа за контрол върху финансовата дейност на Великобритания (FCA) като институция за електронни пари. Референтен номер: 900797. Като регулирано дружество се изисква от нас да съблюдаваме стандарти, които обхващат:

Капитална Адекватност – Нивата на капиталовите изисквания са съобразени с нивото на нашата дейност. FCA и NBB прави проверка на нашата капиталова адекватност на годишна база.

Защита на Клиентите – Средствата на нашите клиенти се държат по отделни сметки, открити при кредитни институции. Те са напълно разделени от нашите собствени оперативни сметки, за да се осигури съответствие с регулаторните изисквания за защита на средствата на клиентите.

Надеждно вътрешно управление на риска – Разполагаме със строги управленски и оперативни процедури, за да следим до най- малка подробност точността на всяка от нашите транзакции, при подходящ ангажимент от страна на нашите директори. Съответствието към нашите управленски стандарти и процеси подлежи на редовно одитиране.

Details

Similar Listing

Contact Info