ЕКО ГЛОУБ ООД

ЕКО ГЛОУБ ООД

ул. Неофит Рилски 53 София България

Call Now
0894698048
Bookmark

About

„Еко глоуб“ ООД е създадена през 2012 година. Компанията се занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на европейски проекти, както в частния така и в публичния сектор. Дружеството е вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на Република България за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (Удостоверение № 00362 / 27.08.2020г.), както и за обследване на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление (Удостоверение № 00065/25.01.2021г.).

„Еко глоуб“ е лидер в програма „ Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има стотици успешно реализирани проекти във всички сфери на търговския и икономически обмен. Приоритет във времето за дружеството са били клиенти с производствените и строителни фирми. За да отговори на изискванията на новото време и да съобрази възможностите на всички компании да се възползват от безвъзмездно финансиране, „Еко глоуб“ ООД  консултира множество компании в областта на търговията, услугите, транспорта, туризма и други.

Details

Similar Listing

Contact Info