ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ АД

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ АД

бул. Стара Загора България

Call Now
+359877427474
Bookmark

About

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД е индустриална зона от модерен европейски тип, създадена по инициатива на Община Стара Загора и местния бизнес и в партньорство с държавата.

“ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД предлага на своите бъдещи инвеститори достъпно и комуникативно място в един от най-динамично развиващите се градове в страната. В допълнение, подкрепа от страна на принципала, в лицето на Община Стара Загора и НК „Индустриални зони”.Зоната е разположена в една от стратегическите логистични локации в град Стара Загора в посока Бургас. „Индустриална зона Загоре“ АД предлага на инвеститори парцели с изградена основна техническа инфраструктура и комуникации на база одобрен ПУП.

Цялата площ на Зоната, в първия етап от нейното изграждане, е 115 000 кв.м., разделена на 11 имота с площ между 15 000 и 4 000 кв.м.

Изборът на локацията и изграждането на основните инфраструктурни връзки е продиктуван от осъзнатата отговорност на Община Стара Загора и държавата към инвеститорите, в съответствие с принципите за устойчиво развитие.

Спазвайки традицията на града за устойчиво и приобщаващо развитие екипа на “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД се стреми да привлече онези инвеститори от индустрии с висока добавена стойност, които биха допринесли за това развитие.

Details

Similar Listing

Contact Info