НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД

ул. София България

Call Now
+359 28902902
Bookmark

About

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала – Министерството на икономиката на България. Основните му дейности са проектиране и развитие на индустриални, икономически и свободни зони, управление на индустриални паркове и технологични центрове. Компанията предоставя индустриални терени за продажба и под наем. НКИЗ насърчава инвестиции в сектори с висока добавена стойност и работи за създаване на благоприятни условия за бизнеса в България.

Компанията управлява 12 проекта. Действащите индустриални зони са Икономическа зона София- Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас, Свободна зона Русе, Индустриална зона Видин, Индустриална зона Свиленград, Южна промишлена зона – Варна, Индустриална зона „Загоре“.

В процес на развитие са проектите в Карлово, Пловдив, Телиш, област Плевен, Кърджали и в Суворово, област Варна.

Индустриалните зони на НКИЗ са с първокласна локация и отлични транспортни връзки. Индустриалните терени се продават с изградена инфраструктура (пътища, електричество, водоснабдяване и канализация, газификация, телекомуникации). Нашите партньори могат да разчитат на предвидимост, потвърдена от нашия успешен опит с реализирани инвестиционни проекти. Предлагаме и конкурентни предимства на инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, които им дават възможност за предоставяне на специални насърчителни мерки от страна на Българска агенция за инвестиции. Съдействието и партньорството е от изключително значение за нас – ние ще бъдем до вас по време на целия инвестиционен процес и ще ви консултираме по отношение на всички административни процедури.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД е Вашият стратегически партньор за инвестиции в България.

Details

Similar Listing

Contact Info