СИ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

СИ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

кв. Лозенец, ул. "Бигла 64", офис 1 София България

Call Now
+35924627054
Bookmark

About

Фирма „Си Ай Джи България“ е регистрирана през 2004 година, с основен предмет на дейност счетоводни и финансово-консултантски услуги, както и управленско и ИТ консултиране;

От 2008 година нашият фокус включва предоставяне на комплексни счетоводни услуги и данъчни консултации,  услуги по администриране  на работни заплати и възнаграждения  на персонала, отдаване на персонал под наем/лизинг на персонал и посреднически услуги по подбор на персонал  Наши клиенти са основно чуждестранни и мултинационални компании, опериращи в България;

„Си Ай Джи България“ ООД е специализирана компания, обслужваща собствениците на даден бизнес, явяваща се като изнесена навън част на отдел „Счетоводство” и „Човешки Ресурси”, по отношение на функциите, свързани със счетоводството, администрирането на възнагражденията на персонала  и отдаването на персонал под наем;

Details

Similar Listing

Contact Info