ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

бул. София България

Call Now
054/ 901205
Bookmark

About

Търговска банка Д АД е универсална банка, предлагаща пълен спектър от банкови услуги за фирми и граждани – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица.

Търговска банка Д АД е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз за работа в страната и чужбина, издаден от Българската народна банка. Д Банк е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Търговска банка Д АД има двустепенна форма на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен съвет, с ясно дефинирани права и функции на управление и отговорности.

Details

Similar Listing

Contact Info