АКВА-БИО-ХИМ ООД

АКВА-БИО-ХИМ ООД

ул. Петър Ангелов № 55 Стара Загора България

Call Now
+359893416751
Bookmark

About

АКВА-БИО-ХИМ ООД е основана пре 2003 г. със седалище гр. Стара Загора. Още в самото начало фирмата става дистрибутор за България на американската фирма ALKEN-MURRAY CORP., която предлага уникални биопродукти със широк спектър  на приложение.

През 2007 г. АКВА-БИО-ХИМ ООД става дистрибутор за България на английската фирма EEC EUROPE & DEVICE Еngineering, която предлага модулни пречиствателни съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадъчни води. Технологията, която предлага фирмата е на основата на реактор с повижен биофилм и тънкослойно утаяване. Тази биосистема е уникална поради нейната компактност и действие от гледна точка на обемна ефикасност. Биосистемата се изработва и монтира в стандартизирани контейнери, подходящи за транспортиране. Размерите на съоръженията са на базата на ISO контейнери.

АКВА-БИО-ХИМ ООД предлага също така реконструкция, модернизация и оптимизация на съществуващи пречиствателни станции.

За допълване на гамата от продукти през пролетта на 2010 г. АКВА-БИО-ХИМ ООД стана дистрибутор за България на холандската фирма HOLLAND Novochem, която предлага продукти за третиране на индустриални водни системи като котли, охладителни системи, чилъри, пастьоризатори, стерлизатори, инсталации за обратна осмозаи др.

Политиката на нашата фирма е да поддържа продукти на склад за всички наши клиенти, което ни дава възможност да доставяме поръчните продукти в рамките на една работна седмица.

Фирмата разполага с необходимата апаратура за извършване на аналитичен контрол на водните системи на своите клиенти.

АКВА-БИО-ХИМ ООД е сервизно ориентирана фирма, която чрез своите инженери осигурява технически сервиз на всички свои клиенти.

Details

Similar Listing

Contact Info