АЛКОМЕТ АД

АЛКОМЕТ АД

Втора Индустриална Зона Шумен България

Call Now
054/858601
Bookmark

About

Alcomet се нарежда сред 100-те най-големи български компании по приходи и развитие. Също така, е сред първите 100 най-големи работодатели в България.

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, с над 40 годишна история. На площ от 370 000 кв.м., в град Шумен се извършва целият цикъл на производство – от леене на заготовки и рулони до студено валцоване, пресоване и механична обработка на профили. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента.

През последните 20 години Алкомет инвестира над 155 млн. евро в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляването на въглеродните емисии и подобряване нивата на рециклиране. Най-мащабната инвестиционна програма до момента приключи през 2020г., благодарение на която компанията увеличи производствените си капацитети в двата основни цеха. В пресов цех се внедри 25 MN HybrEx® преса, а във валцов цех заработи ново поколение студено валцов стан 6-high-cold-rolling mill. В началото на 2021 г. бе успешно въведен в експлоатация и нов цех за механична обработка на профили. Инвестицията е на стойност 13,5 мил. лв. , като новото оборудване позволява на компанията да произвежда алуминиеви компоненти, които се влагат в електрическите автомобили.

Алкомет има силно присъствие на европейския и американския пазар, обслужвайки сектори като строителство и архитектура, автомобилостроене, транспорт, производство на опаковки, дистрибуция, производство на енергия от възобновяеми източници и други сектори.

Алкомет е сертифициран по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 15088, IATF 16949, QUALANOD, QUALICOAT и е силно ангажиран с програми за опазването на околната среда, намаляването на отпадъците и увеличаване ефективността на ресурсите. Непрекъснатите инвестиции в съвременни технологии и оборудване гарантират подобряването на продуктите и устойчивото развитие на компанията.

Details

Similar Listing

Contact Info