БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД

БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД

ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А София България

Call Now
+359882924710
Bookmark

About

The Business Institute е катализатор на бизнес умения. С обучения чрез преживяване предизвикваме потенциала на участниците за високи професионални скокове и инициативи за позитивна промяна, бизнес и личностно израстване, повишаване на ефективността, иновиране. Организираме отворени обучения под формата на работилници, майсторски класове и бизнес програми в областите:  

  • Лидерство и екипи 
  • Продажби и преговори 
  • Бизнес и лични финанси 
  • Проекти и процеси 
  • Иновации и промяна 
  • Маркетинг мениджмънт 
  • Стратегия и изпълнение 
  • alternative MBA и Business Essentials.  

The Business Institute предоставя тренинг решения по поръчка в различните области на бизнес мениджмънта. Компанията е лидер в дизайна, организирането и предоставянето на разнообразни обучителни програми, решения и консултантски услуги за развитие на служителите.  

Форматът на работилниците на The Business Institute включва работа по конкретни реални казуси на участниците и клиентите, холистична перспектива при решавнето им, дискусии с изявени практици гост-говорители. В обученията си използваме методологии и формати като: работилница, менторинг и коучинг, дигитална симулация, комбинирано учене, игрофикация, бизнес казуси, LEGO®SERIOUS PLAY® и сторификация. 

The Business Institute използва и адаптира за българския пазар методологии на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др. The Business Institute партнира и с висши учебни заведения като създава с тях общи програми. 

Екипът от фасилитатори на The Business Institute е изграден от практици с значим опит – мениджъри, предприемачи и експерти, сертифицирани в различни съвременни методологии и тренинг подходи. Екипът ни е доказано успешен да съдейства на бизнес организации и експерти в решаването на конвенционални и неконвенционално, но винаги – предизвикателни бизнес задачи. Всяка задача се разглежда в холистична перспектива  – как допринася за бизнес целите на организацията – за да сме сигурни, че добавяме стойност за конкретните резултати. 

Details

Similar Listing