БМФ ПОРТ БУРГАС АД

БМФ ПОРТ БУРГАС АД

ул. Княз Александър Батенберг 1 Бургас

Call Now
+35956898612
Bookmark

About

“БМФ Порт Бургас” АД е частен пристанищен оператор на терминал “Бургас Изток-2” и терминал “Бургас Запад”, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. За периода от 2012 г. до  2022 г. , компанията инвестира близо 165  милиона евро в инфраструктурата и съоръженията на двата терминала. Тази сума нарежда БМФ Порт Бургас на челна позиция  сред съвременните частни инвеститори в пристанищна инфраструктура в страната.

Благодарение на ясния си фокус към иновация в областта на обработката на товари, БМФ Порт Бургас значително повиши трафика на товари през пристанищните терминали, както като обем, така и като разнообразие. Операторът разполага с редица специализирани съоръжения и механизация за обработка на пълно разнообразие от товари – насипни, наливни и генерални товари, зърно и контейнери.

Като пристанищен оператор, БМФ Порт Бургас е ангажиран с изпълнението на предоставените дейности по екологично и социално отговорен начин и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, редица международни конвенции (напр. ISPS Code), протоколи и стандарти.

Details

Similar Listing

Contact Info