ВEC ООД

ВEC ООД

ул. с. Бенковски България

Call Now
+359878818962
Bookmark

About

„ВЕС” ООД е създадена през 1994г. като новосформирана компания, специализирана в сферата на обувното производство. Местонахождението на предприятието е в област Добрич

Годишният производствен капацитет в двете фабрики на дружеството с персонал от 180 души е 400.000 чифта обувки. Продуктовата линия на дружеството включва изделия като обувки, ботуши и сандали; произведени с висококачествени материали. „ВЕС” ООД реализира част от продажбите си на вътрешния и международния пазар под собствените си марки “VES” и “EMRELINI”. Фирмата изнася сто процента от произведената продукция за страни като Германия, Италия и САЩ. Компанията бе наградена “Работодател на годината” от Министерството на труда и социалната политика на България. „ВЕС” ООД същевременно е и член на DTIK (Световен турски бизнес съвет). Фирмата е сертифицирана с ISO 9001: 2015 за управление на качеството и успешно е интегрирала и прилага в производството си система ISO 14001:2015 за управление на околната среда

„ВЕС” ООД е създадена през 1994г. като новосформирана компания, специализирана в сферата на обувното производство. Местонахождението на предприятието е в област Добрич, която се намира в Североизточния икономически регион на България. „ВЕС” ООД извършва своята дейност в собствени производствени сгради: едната е разположена в с. Бенковски, а втората е в с. Зърнево, локализирани в област Добрич. Годишният капацитет на дружеството е 400.000 чифта обувки. Заетите лица в дружеството са 180 души. Двете фабрики на компанията отговарят на всички съвременни изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в областта на производството и управлението и създават благоприятна работна среда за своите служители. Продуктовата линия на дружеството включва детски, мъжки и VES Ltd.
дамски обувки, ботуши, боти и сандали, които са изцяло изработени от висококачествени материали. Всяка година управленския и дизайнерския екип на компанията вземат участие в световноизвестни панаири и изложби с цел поддържане на съвременно и актуално развитие на продукцията си в бранша. Това допринася за разкриването на иновативни възможности на пазара чрез намирането на нови концепции, материали и модерни технологии за производството на нашите обувки.
От създаването си до сега, „ВЕС” ООД се утвърждава като надежден производител на обувки както на готова продукция, така и като подизпълнител на поръчки. От 1994г. компанията реализира част от продажбите си на вътрешния и международния пазар под собствени марки “VES” и “EMRELINI”. Освен това дружеството е притежател на марката “DOBRICH”. „ВЕС” ООД работи със страни като Италия, Германия, Франция, САЩ, Турция и страни от Северна Африка, Кавказки регион, ОНД и Близкия Изток. В момента компанията е фокусирана главно върху производството на стоки за чуждестранни клиенти и партньори, като изнася почти цялото си производство. Тя работи в тесни партньорски взаимоотношения с италиански, немски и турски обувни фирми. Отличното качество на продуктите на компанията са спечелили репутацията и доверието на най-известните фирми за обувки в света, с които „ВЕС” ООД си сътрудничи като дългосрочен партньор. Дългосрочните партньорски отношения с тези фирми се дължат на доказаното качество на фирмената продукция, производителността и конкурентоспособността на компанията. На Европейския пазар, компанията е известна като производител на обувки с добро качество и голямо разнообразие от модели. Ръководството на компанията продължава да поддържа своите експортни отношения с фирми от Европейския съюз като Италия, Германия, Франция и Дания, както и с фирми от Близкия Изток и САЩ.
Дружеството е силно ангажирано с ясни принципи, етични и правни норми в областта на правата на човека, образованието, здравеопазването, безопасността и околната среда. Тези стандарти се прилагат към всички служители, доставчици и бизнес партньори в целия свят. „ВЕС” ООД вярва, че високите резултати в бизнеса се дължат на доброто сътрудничество в съвместната работа с доставчици и бизнес партньори. Фирмата е сертифицирана с ISO 9001: 2015 за управление на качеството и успешно е интегрирала и прилага в производството си система ISO 14001:2015 за управление на околната среда
Към момента „ВЕС” ООД с гордост отчита членството си в много местни и международни бизнес камари и организации като Българо-турска търговско-индустриална камара, DTIK (Световен турски бизнес съвет) и DEIK (Съвет за чуждестранни външноикономически връзки). Компанията бе наградена “Работодател на годината” от Министерството на труда и социалната политика на България.

Details

Similar Listing

Contact Info