АЙКАП КРИФ ЕАД

АЙКАП КРИФ ЕАД

бул. България 51Б, ет.5, офис B14 София България

Call Now
+35928014100
Bookmark

About

АЙКАП КРИФ / ICAP CRIF (по-рано ICAP S.A. Group), с 59 години успешно представяне в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес информация в Югоизточна Европа.

АЙКАП КРИФ предоставя иновативни решения за голяма съвкупност от бизнес предизвикателства, групирани в 5 категории: решения за кредитен риск и бизнес информация, услуги за рейтинги и анализи, решения за маркетинг и продажби, технологични решения и консултантски услуги.

ICAP CRIF S.A. е единствената компания в Гърция, която е призната като външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция и е сертифицирана като Агенция за кредитна оценка (CRA) от Европейското бюро за ценни книжа и пазари (ESMA).

От 23 декември 2021 г. компания ICAP CRIF е изцяло собственост на CRIF. CRIF е глобална компания, разположена на 4 континента и специализирана в кредитни и бизнес информационни системи, анализи, аутсорсинг и услуги за обработка, както и модерни цифрови решения за кредитиране и отворено банкиране.

Details

Similar Listing

Contact Info